Numerické metodyNumerické metody - LU rozklad matice 3x3 s částečným výběrem hlavních prvků: zdrojový kód v Matlabu, dokumentace


Vzkazy můžete nechat na knize návštěv