FlightGear - seznam některých ovládacích kláves

FlightGear is a free flight simulator developed collectively over the Internet under the GPL.

Hlavní stránka: http://www.zd.webzdarma.cz/fg/fg.php

Program Start: Linux/UNIX via the script runfgfs under /FlightGear,
ve Windows pomocí dávkového souboru runfgfs.bat ve složce /FlightGear

Start motorů: Nastavit přepínač zapalování (magneta) do polohy ”BOTH” (oba). Nastavit bohatost směsi na 100 %. Nastavit throttle (palivová přípus», lidově ”plyn”) na cca 25 %.
Spustit startér klávesou SPACE (mezerník). Po nastartování motoru nastavit ”plyn” zpátky na volnoběh. Vypnout parkovací brzdu, pokud je zapnuta.

Ovládací klávesy:

Tab. 1: Hlavní ovládací klávesy na numerické klávesnici s vypnutou klávesou NumLock.Klávesa Ovládání


9/3 ”Plyn”
4/6 Křidélka
8/2 Výškové kormidlo
0/, Směrové kormidlo
5 Centrování Křidélka/Výškového kormidla/Směrového kormidla
7/1 Vyvažování výškového kormidla


Tab. 2: Směry pohledů - numerická klávesnice s vypnutou klávesou NumLockNumerická klávesa Směr pohledu


Shift-8 Dopředu
Shift-7 Doleva/dopředu
Shift-4 Doleva
Shift-1 Doleva/dozadu
Shift-2 Dozadu
Shift-3 Doprava/dozadu
Shift-6 Doprava
Shift-9 Doprava/dopředu


Tab. 3: Nastavení zobrazení.Klávesa Ovládání


P Přístrojový panel zapnout/vypnout
c Přepínání 3D/2D kokpitu (jen pro některá letadla)
s Přepínač velikosti panelu. POZN.: zastaralé, tato klávesa se většinou používá pro start motoru.
Shift-F5/F6 Posun panelu ve směru osy y
Shift-F7/F8 Posun panelu ve směru osy x
Shift-F3 Načte panel z "property list"
i/I Změna velikosti HUD displeje
h/H Změna barvy/vypnutí HUD displeje
dopředu/dozadu


x/X Přiblížení/oddálení pohledu
v Přepínač pohledů (z kokpitu, vnější, pohled z řídící věže)


W Celoobrazovkový režim zapnout/vypnout (pouze pro 3dfx)
z/Z Změna dohlednosti zmenšit/zvětšit (mlhu)
F8 Zapnout/vypnout mlhu
F2 Načíst znovu scenery
F4 Force Lighting update
F9 Zapnout/vypnout textury
F10 Zapnout/vypnout menu


Tab. 4: Autopilot.Klávesa Ovládání


Ctrl + A Udržovat výšku nastavenou v menu "Autopilot" (zapnout/vypnout)
Ctrl + G Let podle sestupové roviny ILS 1 (zapnout/vypnout)
Ctrl + H Udržovat kurz nastavený v menu "Autopilot" (true heading) (zapnout/vypnout)
Ctrl + N Let podle NAV 1 radiály (zapnout/vypnout)
Ctrl + S Let rychlostí nastavenou v menu "Autopilot" (zapnout/vypnout)
Ctrl + T Let v určité výšce nad terénem (zapnout/vypnout)
Ctrl + U Zvýšit výšku o 1000 ft. (v nouzi)
Enter Zvětšit kurz autopilota.
F6 Přepnutí režimu autopilota:
aktuální kurz/traťový bod
F11 Dialog pro nastavení autopilota
F12 Dialog pro nastavení radio frekvencí


Tab. 5: Klávesy při zapnutém autopilotovi.Klávesa Ovládání


8 / 2 Změna výšky
0 / , Změna kurzu
9 / 3 Změna rychlosti


Tab. 6: Klávesy pro ovládání motoruKey Action


mezerník nebo "s" Spustit startér vybraného motoru
! Vybrat 1. motor
@ Vybrat 2. motor
# Vybrat 3. motor
$ Vybrat 4. motor
{ Vypnout magneto vybraného motoru
} Zapnout magneto vybraného motoru
~ Vybrat všechny motory
Delete Reverz (zpětný tah)


Tab. 7: Různé ovládací klávesy.Klávesa Ovládání


B Zapnout/vypnout parkovací brzdu
b Brzdy
g/G Zasunout/vysunout podvozek
, Brzda levého podvozku
. Brzda pravého podvozku
l Zámek ostruhového kolečka
]/[ Vysunout/zasunout klapky


p Pauza zapnout/vypnout
a/A Zrychlit/zpomalit chod programu
t/T Zrychlit/zpomalit čas (střídání dne, noci)
m/M Time offset (posun času)


Shift-F2 Uložit aktuální let do fgfs.sav
Shift-F1 Načíst let z fgfs.sav
F3 Uložit snímek obrazovky do fgfs-screen.ppm
Shift-F4 Načíst globální nastavení z preferences.xml
Shift-F10 Zapnout/vypnout zápis dat FDM


ESC Ukončit program


Mouse controlled functions: There are three mouse modi. In the usual mode (pointer curser) panel’s controls can be operated with the mouse. To change a control, click with the left/middle mouse button on the corresponding knob/lever. While the left mouse button leads to small increments/decrements, the middle one makes greater ones. Clicking on the left hand side of the knob/lever decreases the value, while clicking on the right hand side increases it.

Right clicking the mouse activates the simulator control mode (cross hair cursor). This allows control of aileron/elevator via the mouse in absence of a joystick (enable --enable-auto-coordination in this case).

Right clicking the mouse another time activates the view control mode (arrow cursor). This allows changing direction of view via the mouse.

Right clicking the mouse once more resets it into the initial state.

Short Reference by M. Basler (pmb@epost.de) for FlightGear version 0.8.0.
Published under the GPL (http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)
Český překlad http://www.zd.webzdarma.czDotazy, náměty, připomínky můžete psát na knize návštěv